Eksempel på casestudier

Følgende er et utvalg av noen av casestudiene som vil være tilgjengelige i CLARITY Learning Suite og vil bli referert til i modulene og øktene.

Du kan klikke på den første casestudien for å lese den.

Virkningen av samarbeid på elevens læring

Denne artikkelen vil utforske internasjonale, nasjonale, regionale og skoledata som eksplisitt viser at hvis samarbeid blir sett på som målrettet, relevant og en verdifull bruk av tid - så blir praksis i klasserommet transformert og studentene lærer.

Les mer...

Armadale Public School

 
Hvordan en skoleleder integrerer de 14 parametrene for å øke alle elevenes leseferdigheter.

Les mer...