CLS omtalt i Winter 2022 Principal Connections Magazine

20. mars 2023

 

CLARITY Learning Suite Team ble nylig invitert til å sende inn en artikkel om CLARITY Learning Suite til Principal Connections Magazine, utgitt av Catholic Principal's Council, Ontario.

CPCO er den profesjonelle foreningen for rektorer og viserektorer i Ontarios offentlig finansierte katolske skolesystem.

Principal Connections Magazine er CPCOs prisvinnende magasin for profesjonell læring og er fullt av engasjerende og relevante artikler for skole- og systemledere.

Behovet for å sikre løpende lederlæring for nåværende og aspirerende ledere er godt undersøkt innen utdanningsadministrasjon. Gitt den dynamiske endringen som skjer i utdanning globalt, er det avgjørende at ledere bygger "fremtidige lederes vekst" inn i sine egne læringsmuligheter.