'CLARITY - Yr hyn sydd bwysicaf mewn Dysgu, Addysgu ac Arwain' yw #1 Sage Publishing sy'n gwerthu Teitl Addysg APAC yn 2020.

Yn falch iawn gyda'r gwaith rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd. Mae'n gwneud gwahaniaeth a diolch i bawb am helpu i wneud i hyn ddigwydd.