Sue Image

Sue Walsh

System- og skolekonsulent, syndikatleder

Sue har vært lærer, rektor, skoleinspektør og som viseadministrerende direktør, og har sist ledet et skolesystem i Australia (54 000 elever og 5 000 lærere) for å forbedre læringsresultatene til alle elever. Fokuset i Sues arbeid med å lede denne forbedringsagendaen har vært å sikre samsvar og presisjon mellom sentralkontoret og skolelederne. Nøkkelen til Sues arbeid har vært utvikling og implementering av datakompetanse og høyeffektstrategier med alle systemledere. Sue har blitt anerkjent for arbeidet hun har ledet både lokalt og internasjonalt og konsulterer ofte med systemledere om hele systemforbedring. Sue har en lidenskap for å bygge kapasiteten til ledere slik at de kan lede en effektiv lærings- og undervisningsagenda. Sue er akkreditert av Auckland University for å levere open-to-Learning-samtaler og er også en vekstcoach. Begge akkrediteringene har gitt Sue ferdigheter som nå er integrert i arbeidet hennes sammen med ledere.

Sues innlegg

PAUSE og still tre spørsmål for å sjekke inn ved slutten av skoleåret!

5. november 2021

Ledere og lærere til PAUSE før skoleårets slutt og stille tre spørsmål til sine interessenter.

Les mer ...