Mae CLS yn darparu Credyd Meistr ym Mhrifysgol Southern Queensland

360 Toowoomba

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cwblhau'r gyfres Ddysgu CLARITY yn llwyddiannus ynghyd â chwblhau papur Crynodeb Myfyriol yn rhoi un credyd cwrs i gyfranogwyr yn y Rhaglen Meistr Addysg (Arweinyddiaeth Addysgol) ym Mhrifysgol Southern Queensland.

Bydd y cwrs Meistr hwn yn cael ei gyd-oruchwylio gan Tania Leach (USQ) a Lyn Sharratt (U o Toronto)..

Gall cyfranogwyr yn yr Ystafell Ddysgu CLARITY gofrestru ar gyfer y credyd Meistr ar unrhyw gam yn ystod cwblhau'r CLS hyd at ddiwedd Modiwl 3 am ffi ychwanegol fach o A$75 + GST.

Os bydd myfyrwyr wedyn yn penderfynu yr hoffent barhau i astudio eu Meistr yn USQ wrth gofrestru, maent yn cyflwyno eu tystysgrif credyd Ystafell Ddysgu CLARITY.

Am Brifysgol Queensland

Mae Prifysgol Southern Queensland (USQ) wedi eich gorchuddio â dros 110 o raddau sy'n barod am ddiwydiant. Ni yw'r arbenigwyr dysgu ar-lein; gyda degawdau o brofiad yn cyflwyno dysgu ar-lein, felly yn y byd sy'n newid yn barhaus heddiw rydych chi'n gwybod bod gennych chi'r gefnogaeth y tu ôl i chi i lwyddo.

Mae astudio ar y campws yn un o'n tri lleoliad (Toowoomba, Springfield ac Ipswich) yn ffordd werth chweil i ymgymryd â gradd prifysgol mewn amgylchedd arloesol a chyfeillgar. Neu, gallwch ymuno â mwy na 70 y cant o'n myfyrwyr sy'n dewis astudio ar-lein gyda ni. Mae yna hefyd yr opsiwn i gyflymu'r mwyafrif o raddau trwy astudio dros yr haf.