Podlediad Peter DeWitt gyda Lyn Sharratt

Ldn21183 Baner Gwefan 1200x200

Mae’r Podlediad Arweinwyr Hyfforddi Arweinwyr ar gyfer arweinwyr ysgol presennol a darpar arweinwyr ysgol yn ymdrin â dulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion uniongyrchol i effeithio ar ddysgu myfyrwyr. Bob wythnos mae Dr. Peter DeWitt a'n gwesteion yn dod at ei gilydd i rannu syniadau, rhoi ymchwil ar waith, trafod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim mewn tegwch, SEL, llosgi allan, a cholled dysgu (a mwy) i'ch helpu i sicrhau bod pob myfyriwr yn dysgu nid trwy siawns, ond trwy gynllun.  Cliciwch yma am bodlediad diweddar cyfweliadau. 

Darllenwch fwy am Peter DeWitt ar ei wefan.