Maggie 2019 500x500 1

Maggie Ogram

Pedagogisk ledercoach

En forsker-praktiserende Maggie gir profesjonell støtte som engasjerer seg med og jobber sammen med lærere og skolemiljøer. Maggies anerkjennende coachingbaserte tilnærming støtter skolens leder- og lærerteam for å forbedre undervisning og læring til fordel for alle elever. Å bygge samarbeid for å forstå hverandre og lære mer sammen er grunnleggende for denne prosessen. Maggie legger til rette for workshops både på stedet og virtuelt som stemmer overens med denne troen innenfor og på tvers av skoler i New Zealand og internasjonalt.

Maggie tar med seg over 30 års erfaring innen grunnskoleopplæring som lærer og rektor i ordinære skoler og spesialskoler til dette arbeidet og rollen hun bidrar i CLARITY Learning Suite.

Maggies innlegg

Brobygging 2021 og 2022: La oss tenke på å bygge sammenheng og samhold

14. januar 2022

Du inviteres til å reflektere over og legge strategier for hvordan du kan utvikle samarbeidsstrategier for lederskap for å bygge tilkobling på tvers av læringsrom innenfor skoler for skoleforbedring.

Les mer ...

Plassere hjertet i å lede

21. oktober 2021

For tiden står skoleledere overfor dilemmaene de står overfor når de navigerer skoler gjennom den globale pandemien. Vi lever opplevelsen av daglig lederskaps tilpasningsevne. Dette ser ut til å være et mest passende tidspunkt for ledere å spørre med og lytte til både hodet og hjertet om hvordan de kan gjennomføre lederskap som har en positiv innvirkning på læring og velvære.

Les mer ...