Alma Harris Photo 2020 Staff Profile.jpg

Alma Harris

Athro Emeritws (Celfyddydau a Dyniaethau), Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol - Cyfadran, Prifysgol Abertawe

Mae’r Athro Emeritws Alma Harris, FAcSS, FLSW, FRSA wedi dal swyddi Athro ym Mhrifysgol Warwick, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Malaya, Prifysgol Caerfaddon, a Phrifysgol Abertawe. Mae hi'n adnabyddus yn rhyngwladol am ei hymchwil a'i hysgrifennu ar arweinyddiaeth addysgol, polisi addysg a gwella ysgolion. Yn 2009–2012, bu’n Uwch Gynghorydd Polisi i Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo gyda’r broses o ddiwygio’r system gyfan. Cyd-arweiniodd y rhaglen Cymunedau Dysgu Proffesiynol (CDP) genedlaethol ac arweiniodd ar ddatblygu a gweithredu cymhwyster meistr ar gyfer holl athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru. Ers 2009, mae hi wedi gweithio i Fanc y Byd gan gyfrannu at raglenni datblygu ac ymchwil sydd â’r nod o gefnogi ysgolion mewn cyd-destunau heriol yn Rwsia. Mae'r Athro Emeritws Harris yn Athro Gwadd yn Ysgol Economeg Uwch Moscow a Phrifysgol Southampton. Mae hi'n Uwch Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Addysg Hong Kong. Yr Athro Emeritws Harris yw Cyn-lywydd y Gyngres Ryngwladol ar gyfer Effeithiolrwydd Ysgolion a Gwella Ysgolion (ICSEI), sy'n sefydliad sy'n ymroddedig i wella ansawdd a thegwch mewn addysg. Ym mis Ionawr 2016, derbyniodd wobr oes anrhydeddus ICSEI. Yn 2016, fe’i penodwyd i Gyngor Rhyngwladol y Cynghorwyr Addysg (ICEA) i gynnig cyngor polisi i Brif Weinidog a Dirprwy Brif Weinidog yr Alban. Mae hi’n Gymrawd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

swyddi Alma

Alma Harris yn Myfyrio ar y Prosiect Arwain Dysgu Cydweithredol yng Nghymru gan ddefnyddio “CLARITY – Beth Sydd FWYAF mewn Dysgu, Addysgu ac Arwain”

Chwefror 6, 2022

Gwyliwch y fideo o Alma Harris yn myfyrio ar y themâu sy’n dod i’r amlwg o’r data ar y prosesau, y bwriadau a chanlyniadau’r prosiect Arwain Dysgu Cydweithredol yng Nghymru.

Darllen mwy ...