Newyddion a Blogiau - Eglurder

Ymunwch â ni ar gyfer Ffair Ddysgu CLS 2023

Ymunwch â ni ar gyfer y dathliad hwn o fyfyrdodau a dysgu yn cael eu rhannu. Clywch gan Graddedigion CLS a chan Brifysgolion sy'n cynnig credyd Meistr ar ôl cwblhau'r CLS.

Darllen mwy...

Mae CLS yn Darparu Credyd Rhaglen y Gyfadran Addysg a'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Gatholig Awstralia

Mae cwblhau'r Ystafell Ddysgu CLARITY yn llwyddiannus ynghyd â chwblhau traethawd PASS Gradd 5000 o Grynodeb Myfyriol yn rhoi'r cyfle i wneud cais am gredydau ar gyfer rhaglenni canlynol y Gyfadran Addysg a'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Gatholig Awstralia (ACU):

  • Meistr Addysg
  • Meistr mewn Arweinyddiaeth Addysgol
  • Tystysgrif Graddedig mewn Addysg
  • Tystysgrif Graddedig mewn Arweinyddiaeth Addysgol
Darllen mwy...

Mae CLS yn Darparu Credyd Meistr ym Mhrifysgol Notre Dame Awstralia

Bydd cwblhau'r Ystafell Ddysgu CLARITY yn llwyddiannus ynghyd â chwblhau Papur Cryno Myfyriol Gradd 6000 gair PASS yn rhoi cyflwyniad Sefydlog Uwch i raglen Meistr mewn Addysg ym Mhrifysgol Notre Dame Awstralia, trwy ei Ysgol Addysg.

Darllen mwy...

Mae CLS yn darparu Credyd Meistr ym Mhrifysgol De Awstralia

Cyhoeddodd Uned Dyfodol Addysg Prifysgol De Awstralia yr wythnos hon y bydd cwblhau'r Ystafell Ddysgu CLARITY yn llwyddiannus ynghyd â chwblhau Papur Cryno Myfyriol Gradd 5000 gair PASS yn rhoi un credyd cwrs i gyfranogwyr o fewn y Rhaglen Meistr mewn Addysg ym Mhrifysgol De. Awstralia.

Darllen mwy...

Mae CLS yn darparu Credyd Meistr ym Mhrifysgol Southern Queensland

Bydd cwblhau'r Ystafell Ddysgu CLARITY yn llwyddiannus ynghyd â chwblhau papur Crynodeb Myfyriol yn rhoi un credyd cwrs i gyfranogwyr yn y Rhaglen Meistr Addysg (Arweinyddiaeth Addysgol) ym Mhrifysgol Southern Queensland.

Darllen mwy...

Edrychwch ar y Fideo hwn gan Sage International Publishing Co.

'Eglurder - Yr hyn sydd Fwyaf o Fwyaf mewn Dysgu, Addysgu ac Arwain' Sage Publishing yn gwerthu #1 o Deitl Addysg APAC yn 2020

Darllen mwy...